Naar inschrijfsysteem.nl KNHS Inschrijfsysteem
Algemene informatie

Subtop is een aparte categorie binnen de KNHS. Vandaar dat er voor Subtop ook een apart inschrijfsysteem is ontworpen. Zie in een oogopslag voor welke wedstrijden je in kunt schrijven en welke er meetellen voor de selecties, en communiceer online met het secretariaat en/of de afd subtop. Let wel op: deze pagina voor KNHS-leden die uit willen komen in de Subtop, is geen onderdeel van de KNHS-site.

Vanaf 1 april 2011 is het digitaal inschrijven Subtop volgens het vernieuwde Algemeen Wedstrijdreglement 2011 van de KNHS geldig. Dit houdt in dat u bij inschrijving en niet voor de sluitingsdatum afmelden, het verschuldigde inschrijfgeld en eventuele opslagen en of stallinggeld te allen tijde verschuldigd blijft aan de organisatie van de wedstrijd. Op straffe van opschorting van de dienstverlening van de KNHS.

De KNHS Afdeling Subtop is bereikbaar via subtop@knhs.nl.

Zie ook het persbericht over de lancering van deze site.

  Disclaimer Privacy Statement Colofon